Produkter och tjänster

Vi erbjuder lotstjänster till åkerier som har behov av chaufförer på korta och längre uppdrag.

Grus-, kross- sand- och matjordsleveranser.

Täckbark och barkmull.

Leverans möjligt av alla material i storsäck.

Uthyrning av container och lastväxlarflak.

Specialemballagetillverkning t ex pall i specialstorlekar.

Snöröjning och halkbekämpning.

Transporter med lastbil och budbil.

Transporter med kranbil.

Försäljning av avloppsrör, dräneringsrör samt pordrän (grundisolering).

Schaktning av husgrunder,grundisolering,tomtplanering installation av trekammarbrunnar och minireningsverk.

Uthyrning av allehanda byggmaskiner. Se vidare under hyreshuset.se »

  Östuna åkeri
  minigrävare  -  trädgård  -  transporter  -  envirotainer  -  budbil  -  grusbil  -  kranbil  -  grävarbeten  -  jord  -  sand  -  avlopp  -  markarbete  -  betong
  personaluthyrning  -  lotstjänst  -  truckkörning  -  markvibrator  -  laserutrustning  -  minidumper  -  tomtplanering  -  skylift  -  lätt lastbil