Vi utför många typer av tjänster

Vår mångåriga erfarenhet för att du som kund kan känna dig säker på att vi hittar rätt lösning för dig. Planering och logistik är ledorden och våra duktiga förare ser till att våra tjänster utförs på rätt sätt.

Gräv & schaktarbeten

Behöver du ha nytt avlopp grävt eller dikesrensning hör du av dig till oss.  I övrigt har vi lotstjänst, lätt lastbil, truckkörning och markvibrator samt laserutrustning. Vi har en minidumper och utför tomtplanering.

Vi utför sandning och grusning av vägar, snöröjning samt följbilsservice. Vi levererar dessutom grus, sand, jord och bark.

Takarbeten

Vår skylift gör att vi kan utföra takarbeten på ett säkert sätt. Av- eller påtegling på huset, lyft av byggmaterial till taket.

Transport- & Lotstjänster till dig som har behov av chaufförer på korta och längre uppdrag.

  • Grus-, kross-, sand- och matjordsleveranser.
  • Täckbark och barkmull.
  • Leverans möjligt av alla material i storsäck.
  • Uthyrning av container och lastväxlarflak.
  • Specialemballagetillverkning t ex pall i specialstorlekar.
  • Snöröjning och halkbekämpning.
  • Transporter med lastbil och budbil.
  • Transporter med kranbil.
  • Försäljning av avloppsrör, dräneringsrör samt pordrän (grundisolering).
  • Schaktning av husgrunder,grundisolering,tomtplanering installation av trekammarbrunnar och minireningsverk.

Uthyrning av byggmaskiner

Se vidare under hyreshuset.se »

Miljöarbete

Vi jobbar för en miljövänligare transportmarknad med bränslesnåla fordon och välplanerade arbeten. Det gör att vi kan erbjuda dig som kund klimatsmarta, ekonomiska och säkra transporter.