Trafik- och kvalitetspolicy för Östuna Åkeri 2007-07-04

Vi ska arbeta för att genomföra transporter åt våra kunder på ett trafiksäkert, kostnadseffektivt samt miljömässigt korrekt sätt. Detta uppnår vi genom att:
 • De fordon vi framför är trafiksäkra samt innehåller korrekt utrustning för transporten.
 • Vi uppträder som föredömen i trafiken och tar hänsyn till våra medtrafikanter.
 • Gällande hastighetsbegränsningar ska hållas samt att hastigheten anpassas till det aktuella väglaget.
 • Säkerhetsbälte ska enligt gällande lag användas.
 • Lasten ska vara säkrad på ett fullgott sätt, lita aldrig på chauffören som kört bilen innan utan förvissa dig om att allt är korrekt.
 • Gällande regler angående kör- och vilotidsregler samt vägarbetstidslagen ska alltid följas.
 • All personal ska på arbetet vara alkohol- samt drogfri.
 • Rökning är förbjuden i alla lastbilar, respektera detta då många är allergiska mot rök.
 • Vi uppträder på ett föredömligt och tillmötesgående sätt mot våra kunder.
 • All personal ska på arbetet vara alkohol- samt drogfri. Företaget har en utarbetad drogpolicy.
 • Hinder att uppnå dessa krav anmäls direkt till företagets ledning.
Stefan Larsson
  Östuna åkeri
  minigrävare  -  trädgård  -  transporter  -  envirotainer  -  budbil  -  grusbil  -  kranbil  -  grävarbeten  -  jord  -  sand  -  avlopp  -  markarbete  -  betong
  personaluthyrning  -  lotstjänst  -  truckkörning  -  markvibrator  -  laserutrustning  -  minidumper  -  tomtplanering  -  skylift  -  lätt lastbil