Företaget

Trafik- och kvalitetspolicy för Östuna Åkeri. Vi ska arbeta för att genomföra transporter åt våra kunder på ett trafiksäkert, kostnadseffektivt samt miljömässigt korrekt sätt. Detta uppnår vi genom att:

• De fordon vi framför är trafiksäkra samt innehåller korrekt utrustning för transporten.

• Vi uppträder som föredömen i trafiken och tar hänsyn till våra medtrafikanter.

• Gällande hastighetsbegränsningar ska hållas samt att hastigheten anpassas till det aktuella väglaget.

• Säkerhetsbälte ska enligt gällande lag användas.

• Lasten ska vara säkrad på ett fullgott sätt. Lita aldrig på chauffören som kört bilen innan utan förvissa dig om att allt är korrekt.

• Gällande regler angående kör- och vilotidsregler samt vägarbetstidslagen ska alltid följas.

• All personal ska på arbetet vara alkohol- samt drogfri.

• Rökning är förbjuden i alla lastbilar. Respektera detta då många är allergiska mot rök.

• Vi uppträder på ett föredömligt och tillmötesgående sätt mot våra kunder.

• All personal ska på arbetet vara alkohol- samt drogfri. Företaget har en utarbetad drogpolicy.

• Hinder att uppnå dessa krav anmäls direkt till företagets ledning.

vd Stefan Larsson