Transporter & container

Vi hjälper Er att transportera allt överallt!

Vi har lätta lastbilar, lastväxlare kranbilar samt ett antal släpvagnar i olika storlekar.

Vi transporterar tex:

Byggavfall, jord ,grus,maskiner, bilar,bohag, byggmaterial

Vi hyr ut containrar för olika behov:

Schaktflak för schaktmassor

Sopcontainrar för byggavfall

Förrådscontainrar, isolerade och oisolerade för förvaring

Telefon Stefan 0707742222 Robin 0700452246

eller mail ostunaschakt@outlook.com