Avlopp

Vi är en av Knivstas ledande entreprenörer när det gäller nyinstallation eller renovering av enskilda avlopp!

Läs mer om hur de olika teknikerna fungerar längre ner på sidan!

Vi utför infiltrationer där vi oftast använder produkter från FANN-VA teknik,http://www.fann.se

Vi utför även installation av minireningsverk, då använder vi produkter från klassledande Biovac, http://www.biovac.se som förser oss med minireningsverk, ett minireningsverk i världsklass, som ger en trygg och snygg installation.

Vi utför även separerande system som kam vara användbart i tex kustnära miljö, tex Roslagspaketet från FANN, http://www.fann.se/produkter/vakuumtoalett-roslagen

Så här fungerar det:

INFILTRATION

Med IN-DRÄN ersätts det traditionella spridningslagret bestående av tvättad sten av speciella IN-DRÄN-moduler. IN-DRÄN ger en yta för avloppsvattnet att renas på som är cirka 10 gånger större än i traditionella spridningslager. Modulernas konstruktion är sådan att en jämn fördelning av avloppsvattnet kan garanteras samtidigt som syrebrist och igensättning undviks. Eftersom anläggningen nästan alltid görs i en sträng behövs heller ingen fördelningsbrunn utan bara spridarrör.

Infiltrationsbäddens bredd varierar efter markens genomsläppsförmåga. Genomsläpplig mark såsom grus och sand kräver liten yta, medan täta jordar t.ex. lera, kräver stor yta samt speciell utformning.

En traditionell infiltrationsanläggning är mycket känslig för markens genomsläpplighet som påverkar reningen och spridningen av avloppsvattnet över infiltrationsytan.

indrän

RENINGSVERK

Minireningsverk kallas även paketreningsverk. Beroende av fabrikat sker reningen genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

Vissa fabrikat kräver elförsörjning och/eller tillsats av kemikalier. Reningsverken kräver alltid regelbunden skötsel och tillsyn, bland annat måste anläggningen minst en gång per år kontrolleras av personal från tillverkaren.Den teknik som används liknar den man använder i kommunala reningsverk. Man har dock anpassat tekniken och uteslutit en del steg. I princip består reningen av ett s.k. biosteg ofta kombinerat med ett kemiskt fällningssteg. Idag finns reningsverk med prisnivåer jämförliga med övriga reningsmetoder. De tar oftast liten plats i anspråk och ger en snygg installation.

Telefon Stefan 0707742222 Robin 0700452246

eller mail ostunaschakt@outlook.com