Grundisolering av källare

Grundisolering

dränering1

Är det dags att dränera?

Steg ett är relativt självklart – är det över huvudtaget dags att dränera runt ert hus? Har det gått mer än 30 år sedan den senaste dräneringen kan ni räkna med att svaret är ja. Var det däremot närmare i tid kan ni kanske vänta, förutsatt att ni inte upplever fuktproblem eller ändå vill passa på att tilläggsisolera. Dock finns det inga fasta gränser så även en relativt nygjord dränering kan behöva göras om.

Planera dräneringen i god tid
En nyckel för att få till en så bra dränering som möjligt är att börja planeringen i god tid innan själva dräneringen ska utföras. Då har ni bäst chans att hitta en lucka som passar både er och oss och vi kan i lugn och ro gå igenom arbetet, så att ni är väl medvetna om vad som ska göras. En dränering med tillhörande grundisolering kan utföras året runt.

Varför isolera grunden?
Att genomföra en grundisolering innebär inte bara ekonomiska vinster utan också fördelar för miljön. En isolering har du nytta av under årets alla årstider vilket innebär att det är en prisvärd investering. Isoleringen kan genomföras under i princip alla tänkbara omständigheter och en väl utförd grundisolering betalar sig själv inom en rimlig tidsperiod.

En stor fördel är att man får möjlighet att utöka boytan till källaren, den troligtvis billigaste investeringen för ökad boyta, speciellt om man bor i tätort med höga tomtpriser.

Komplettera gärna med ett eller flera fönster/ljusinsläpp, ett lätt ingrepp att göra i samband med att man schaktat upp kring grunden.

ljusinsläpp

Grundisolering – så går det till

Den första åtgärden är att lokalisera alla inkommande ledningar till huset såsom vatten,tele,el,avlopp,fiber,bergvärme etc och märka ut dessa.

Växter som ska sparas flyttas försiktigt och jord från grävmaskinen läggs på en duk för att minska spill på gräsmattan och i trädgården.

Sedan friläggs väggen genom att ett schakt på ca 100-150 cm bredd samt till ett djup ner under sulan på huset grävs upp.

Ny dräneringsledning läggs i botten med ett skyddande lager av makadam samt ytterst en geotextil.

En ny dräneringsbrunn monteras i ändarna på dräneringsledningen.

Nästa steg i processen är att rengöra grundväggarna, och om gammal tjära och sprickor upptäcks så tas dessa bort och lagas. Därefter grundisoleras väggen med pordränskivor med en tjocklek på runt 100+100 millimeter, som placeras runt källarväggen. Dessa skivor har en värmeisolerande egenskap, samtidigt som de bidrar till att få ut fukten ur grundväggen.

Efter detta monteras en täcklist på skivornas överkant för att skydda skivorna och förhindra jordintrång mellan husvägg och Pordränskivor. För att förhindra vatten från att läcka in läggs en sk ”fuktspärr” mot listen och väggen.Utanpå skivorna förläggs geotextil som en barriär mellan återfyllningsmassor och skivorna.

Läs mer om Pordrän här, http://www.pordran.se

drän2

Nya dagvattenrör förläggs till alla stuprör samt lövsilar monteras på samtliga stuprör.

Ibland byts inkommande vatten och avloppsledning ut, då det är relativt enkelt när de är frilagda.

När arbetet är slutfört transporteras överbliven jord och material bort.

Vad kostar det att isolera grunden?

När det kommer till kostnad så skiljer det sig avsevärt från jobb till jobb och ingen grundisolering är lik någon annan.

Efter ett platsbesök lämnar vi alltid ett fastpris på uppdraget.