Om företaget och vår policy

Vi är ett markföretag med många strängar på vår lyra. Vi har vårt säte i Knivsta och arbetar fram för allt i mellansverige.

Utmaningarna är många inom vår bransch – bygg, last- och transport, men vi är ständigt lösningsorienterade och ser till att du som kund kan känna dig trygg med att vi löser uppgifterna på allra bästa sätt.

Våra ledord

Vi ska arbeta för att genomföra transporter åt våra kunder på ett trafiksäkert, kostnadseffektivt samt miljömässigt korrekt sätt.

Detta uppnår vi genom att:

 • De fordon vi framför är trafiksäkra samt innehåller korrekt utrustning för transporten.
 • Vi uppträder som föredömen i trafiken och tar hänsyn till våra medtrafikanter.
 • Gällande hastighetsbegränsningar ska hållas samt att hastigheten anpassas till det aktuella väglaget.
 • Säkerhetsbälte ska enligt gällande lag användas.
 • Lasten ska vara säkrad på ett fullgott sätt. Lita aldrig på chauffören som kört bilen innan utan förvissa dig om att allt är korrekt.
 • Gällande regler angående kör- och vilotidsregler samt vägarbetstidslagen ska alltid följas.
 • All personal ska vara alkohol- samt drogfri.
 • Rökning är förbjuden i alla lastbilar. Respektera detta då många är allergiska mot rök.
 • Vi uppträder på ett föredömligt och tillmötesgående sätt mot våra kunder.
 • All personal ska på arbetet vara alkohol- samt drogfri. Företaget har en utarbetad drogpolicy.
 • Hinder att uppnå dessa krav anmäls direkt till företagets ledning.

Historik

Östuna Schakt & Transport AB har rötter tillbaka till1997.

Jag som driver företaget heter Stefan Larsson och vi har ett antal duktiga och kompetenta yrkesförare och markarbetare i vår stab. Tillsammans utgör vi kärnan i företaget och samarbetar med dig som anlitar oss. Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss om du vill veta mer.

Goda omdömen av kunder för att företaget växt kraftigt med åren och så även maskinparken.