Markberedning

Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Ett noggrant utfört underarbete minskar arbetet med gräsmattan i framtiden.

Nedanstående rekommendationer är anpassade för ”normala” förutsättningar, om du känner dig osäker är du välkommen att höra av dig till oss.

 • Börja med att ta bort kvistar, rötter, sten och ogräs från jorden och jämna till ytan. Hård lerjord kan luckras upp genom att ”sand fräses ned i jorden med en ”jordfräs”  som du kan hyra av oss.
 • Ovanpå all grovplanerad mark rekommenderas minst 5 – 10 cm bra ”matjord” eventuellt blandat med sand. Om du har gödslat jorden får inte gödningen ligga kvar ovanpå jorden eftersom den då kan bränna sönder rötterna på den nyanlagda gräsmattan.
 • Packa/välta jorden tills den är stadig med en ”gräsvält” som du kan hyra av oss.
 • För finjustering kan mosand, som är lättare att jämna till än matjord, användas överst (max 1 – 3 cm). Gräsrötterna söker sig även snabbare nedåt i sand.
 • OBS! Lägg aldrig färdig gräsmatta direkt på växtbädd (ex redan existerande gräsmatta eller bädd med ogräs). Stora delar eller hela delen av den nylagda gräsmattan kommer då att dö.

Vid ”gammal” befintlig gräsmatta
Det finns två metoder för anläggning av en ny gräsmatta om det redan finns en sedan tidigare:

 • Alt 1:
  Skala av eller fräs upp befintlig gräsmatta. Mindre ytor gräsmattor kan grävas upp med en spade, större kan fräsas eller skalas av med en ”lastmaskin eller minigrävare”(klickbar leder till hyreshuset.se). Bearbeta sedan marken enligt anvisningarna ovan.
 • Alt 2:
  Rotklipp gräsmattan, dvs. klipp gräsmattan så nära rötterna som möjligt. Lägg på minst 15 cm ny ”matjord” (klickbar,leder till jord…kross”) och följ därefter anvisningarna ovan.

Vill du istället ha hjälp med förarbetet så kontakta oss »